среда, 19 января 2011 г.

OLEMUSLUGU

Olemusloo stiil on meelelahutuslik. Selle kirjutamine eeldab suure materjali kogumist ja läbitöötamist. Väljamõeldised pole lubatud. Peaeesmärgiks on pakkuda mõnusat lugemist ja mõtlemisainet. Mahult võib olla küllaltki pikk.

Olemuslugu on:
• Informatiivne, rohkete näidetega illustreeritud lugu päevakajalisel teemal
• Võib keskenduda mõnele probleemile või inimesele.

Olemusloo ülesehitus:
• Isik ja tema taust
• Isiku eripära
• Isiku väärtushinnangud
• Isiku tulevikulootused ja ootused.

M.Hennoste "Tekstiõpetuse õpik", 1999
K.Kask "Meediaõpetus", 2005

Комментариев нет:

Отправить комментарий